Hermiene van Vliet

Levenstherapeut


Verlang jij ook om echt in verbinding met jouw Innerlijke Wijsheid en Innerlijke Kracht te leven ?
                                                                               
                     Leef
               jouw         
               Licht   
Maar zijn er nog oude en onbewuste patronen in je leven zijn die stagnerend werken, waardoor je:
  • moeite heb om jezelf/je lichaam bewust te voelen en te accepteren
  • klachten hebt zoals vermoeidheid, stress, zwakte, angst,  of mogelijk andere
  • nog worstelt met  pijnlijke of traumatische herinneringen vanuit het verleden
  • moeite hebt om tot veranderingen te komen en blijven gedachten of patronen zich herhalen
  • niet kunt of durft te  vertrouwen op jouw Innerlijke Wijsheid en Kracht

Kom.....en breng hier verandering in - heel jezelf

Ik nodig je uit om bewustzijn te verkrijgen op je oude patronen en oude emoties die je uit je kracht houden. Zodat deze getransformeerd kunnen worden naar een meer passende leefwijze, meer in overeenstemming met je zielsverlangen.
Als we leven in overeenstemming met ons zielsverlangen, voelen we ons in de basis gelukkig en tevreden. Klachten, onrust of ongelukkig zijn is vaak een roep van onze ziel om meer in contact te komen met onze Innerlijke Bron. Omdat de Innerlijke Wijsheid weet dat er nu een betere optie mogelijk is.
Het is mijn verlangen om mensen te ondersteunen in dit proces van bewustwording en transformatie van oude energie naar nieuw leven. Ik werk vanuit de erkenning van jouw Innerlijke Wijsheid en Bronkracht en stem mij hierop af.  Ik ondersteun je om je meer bewust te worden van jezelf. Je blokkades te doorvoelen, energie vrij te maken en vanuit een nieuwe keuze jouw leven weer vorm te geven.  .